【2023 Taiwan Scholarship】Scholarship programs for qualified Filipino students. - Taiwan Education Center in Philippines
Jump to the main content block

【2023 Taiwan Scholarship】Scholarship programs for qualified Filipino students.

#2023TaiwanScholarship  #StudyinTaiwan

📢 𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐅𝐎𝐑 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒! 📢

𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐚𝐢𝐩𝐞𝐢 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜 𝐚𝐧𝐝 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐡𝐢𝐥𝐢𝐩𝐩𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐨𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐠𝐚𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐨𝐮𝐬 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐥𝐚𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝 𝐅𝐢𝐥𝐢𝐩𝐢𝐧𝐨 𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧𝐭𝐬.
𝐅𝐨𝐫 𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭 𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐚𝐭 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐰𝐰𝐰.𝐫𝐨𝐜-𝐭𝐚𝐢𝐰𝐚𝐧.𝐨𝐫𝐠/𝐩𝐡_𝐞𝐧/𝐜𝐚𝐭/𝟑𝟖.𝐡𝐭𝐦𝐥.
𝐅𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐪𝐮𝐢𝐫𝐢𝐞𝐬, 𝐲𝐨𝐮 𝐦𝐚𝐲 𝐞𝐦𝐚𝐢𝐥 𝐮𝐬 𝐚𝐭 𝐭𝐞𝐜𝐨𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝟎𝟏@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦.

---

Magbibigay muli ang Taipei Cultural and Economic Office sa Pilipinas ng mga iba't ibang scholarships sa mga Pilipinong mag-aaral.
Basahin dito upang alamin kung paano mag-apply https://www.roc-taiwan.org/ph_en/cat/38.html.
Para sa mga katanungan, sumulat sa tecoeducation01@gmail.com.

Click Num: